18.08.11

Τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι, έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

I was comfortably dizzy/drunk the other night, my walk had a surreal touch to it. My sleep was sinister though, short. I woke up in the early morning hours feeling nauseous, ill, and hyperactive for no reason. Soultrain is always good for a cheer-up.Photobucket

There are car rides which should be everlasting.

Keine Kommentare: