15.01.14

Το αριστερό μάτι είναι το καλό -> αποχρώσεις του κόκκινου -> ζέστη -> ενσυναίσθηση, συναίσθημα
Το δεξί είναι σκοτεινό -> αποχρώσεις του μπλέ -> κρύο -> λογική //μην το κοιτάς μην το κοιτάς

ποιο δακρύζει?

The right side of the brain controls muscles on the left side of the body and the left side of the brain controls muscles on the right side of the body.Keine Kommentare: